FAQs Complain Problems

शिवालय मन्दिर

Read More

अकला मन्दिर

Read More

हिलेखर्क

Read More

शिवालय मन्दिर

Read More

बुढीमाई

Read More

आँबुगाउँ

Read More

हिलेखर्क

Read More

Invitations of Bids for Construction Works

Publised at Nagarik Rastriya Dainik Newspaper on 2076/11/07

Pages

सूचना तथा समाचार

हार्दिक अपिल
Post date: Monday, April 6, 2020 - 14:54
आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं ५ का श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई प्रति परिवारका लागि राहत सामाग्री वितरण गरिएको वारे

आज मिति २०७६/१२/२१ गतेको दिन कोभिड–१९ को संभावित संक्रमणको कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थावाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई दैनिक जीवनयापनको लागि आँबुखैरेनी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/१२/२० गते को बैठकले पारित गरेको मापदण्ड बमोजिम आँबुखैरेनी गाउँपलिकाका अध्यक्ष श्री गिर बहादुर थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक रेग्मी, वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष पञ्च बहादुर गुरुङ, वडा सचिव अपेक्षा श्रेष्ठ चुमान लगायत वडा का जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा खाद्य आवश्यकताको आधारमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं ५ का ७० जना श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई प्रति परिवारका लागि देहायका सामाग्री राहत स्वरुप वितरण गरिएको छ । उक्त वडावाट पहिचान भए अनुसार राहत सामग्री वितरण करिब १२० जना लाई वितरण गरिने छ । यसै गरि अन्य वडाहरुमा राहत वितरण कार्य क्रमस वितरण गरिने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

वितरण गरिएको राहत सामग्री:

(क) चामल १५ किलोग्राम

(ख) दाल २ किलोग्राम

(ग) नुन १ पाकेट

(घ) खाने तेल १ लिटर

(ङ) साबुन २ वटा

(च) मकै/चिउरा २ किलोग्राम

Post date: Friday, April 3, 2020 - 20:37
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको छैठौं गाउँ सभा आँबुखैरेनी गा.पा को अध्यक्ष श्री गिर बहादुर थापाको को अध्यक्षताा तथा सम्पूर्ण गाउँ सभा सदस्यको उपस्थितिमा सम्पन्न

"आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार" नाराको साथ मिति २०७६-१०-१४ र १५ गतेको दिनमा आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको छैठौं गाउँ सभा आँबुखैरेनी गा.पा को अध्यक्ष श्री गिर बहादुर थापाको को अध्यक्षताा तथा सम्पूर्ण गाउँ सभा सदस्यको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ

Post date: Wednesday, January 29, 2020 - 20:21

कर्मचारी

Services

सेवा प्रकारः- शिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन /सर्जमिन को हकमा तिन दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३६५
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नगरिकताको प्रतिलिपि, सर्जमिन मुचुल्का

घरबहाल सम्झौता र घरबहाल कर तिरेको रसिद

जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

वहालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- शिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन /सर्जमिन को हकमा तिन दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३६५
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जग्गाधनि पूर्जाको प्रतिलिपि

हक भोकको श्रोत खुल्ने कागजातहरु

नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- शिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन /सर्जमिन को हकमा तिन दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३६५
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जग्गाधनि पूर्जाको प्रतिलिपि

हक भोकको श्रोत खुल्ने कागजातहरु

नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- शिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन /सर्जमिन को हकमा तिन दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ४६५
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,जग्गाधनि पूर्जाको प्रतिलिपि

 

नापि नक्सा/ट्रेस नक्सा, सर्जमिन गरि बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्‍ने ७ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- नागरिकता/प्रतिलिपि
सेवा समयः- सोहि दिन /सर्जमिन को हकमा तिन दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २६५
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन पत्र र आमा/बुबाको नागरिकता

जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुबाको नागरिकता /विवहा दर्ता प्रमाणको प्रतिलिपि

चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि(विद्यार्थीको हकमा)

बसाईसराई आएको हकमा बसाइ सराइ प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

दुबै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो (५ प्रति)

चालु आ.व. सम्म मलपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस

प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

जानकारी