अाँबखैरेनी नगरपालिकाकाे अा.व. २०७४।०७५ काे लागि याेजना छनाैट तरजुमा गाेष्टी सम्पन्र

अाँबखैरेनी नगरपालिकाकाे अा.व. २०७४।०७५ काे लागि याेजना छनाैट तरजुमा गाेष्टी मिति २०७३।९।१८,१९ र २० मा सम्पन्न भएकाे छ। साथै यसै नगरपालिकाकाे नगरपिरषद मिति २०७३।९।२६ हुने भएकाे व्यहाेरा समेत जानकारी गराइन्छ ।