FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिने ३५ दिने सूचना

 2. लगत संकलको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

 3. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैंतीस दिने सूचना

 4. कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

 5. सामाजरिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

 6. राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धि सूनचा

  ,
 7. कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना

 8. औषधी उपकरण र सर्जीकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्दि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

 9. कोभिड-१९ विरुद्ध खोप अभियान सम्बन्धि सूचना

 10. कोभिड-१९ भ्याक्सिन सम्बन्धित जरुरी सूचना

Pages