FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

  1. ठेक्का नं १० र ११ आ.व २०७६/७७ आँबखैरेनी गा.पा वडा नं ५ र ६ भएर बग्ने

  2. सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

  3. कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम तथा सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

  4. बोलपत्र आह्वान (सेती नदी वडा नं ५ र ६ ) ठेक्का सूचना

  5. अपाङ्गता परिचयपत्र संख्यातमक विवरण

  6. सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यक्र्म सबन्धि सुचना( Notice about Public Hearing)

  7. विद्युतीय पोल तथा नाला, कल्भर्ट( छबिसे देखी पृथ्वी राजमार्ग सम्म) बोलपत्र आव्हानको सूचना

  8. नदिजन्य पदार्थ उत्खनन। तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

  9. स्टेशनरी तथा मसलन्द खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

  10. स्टेस्नरि तथा मसलन्द समन्धी सुचना

Pages