FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. रामशाह मराङघगाट निर्माण ( ARKM/RMN/NC B/15/076/77) ठेक्का सम्बन्धि सूचना

 2. कृषि कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

  , , , ,
 3. दोस्रो पटक : ठेक्का नं १३ उत्खनन् तथा विक्रीः आँवुखैरेनी गा.पा वार्ड नं १,२ र ३ भएर वग्ने (सत्रसय, बरादी, ढापटार, नारीघाट, मार्किचोक कुडुलेटार, कुडुलेघाट, कानाघाट भुतेरह,) मस्याङ्गदी नदिको ढुंगा गिटि बालुवा

 4. नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना : कृषि

 5. आर्थिक प्रशासन शाखाको क्रियाकलाप प्रभावित हुने सम्बन्धमा ।

 6. आर्थिक प्रशासन शाखाको क्रियाकलाप प्रभावित हुने सम्बन्धमा ।

 7. नतिजा प्रकाशन: स्वास्थ्य

 8. नतिजा प्रकाशन: स्वास्थ्य

 9. अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना : कृषि

 10. अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना : स्वास्थ्य

Pages