FAQs Complain Problems

सुचना ! यस आँबुखैरेनी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार सम्बन्धित वडा कार्यालयको रोहवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी २०७५ मंसिर १५ गते भित्र अनिवार्य रूपमा योजना सम्झौता गर्न गराउन हुन यो सचना जारी गरिएको छ |