FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. सिपमुलक पोतेवाट चुरा, माला , औठी तथा हार बनाउने तालिम

 2. भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०३

 3. भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण कित्तागत फाइल

 4. उपस्थिति सम्बन्धमा(सातौ गाउँपालिका स्थापना दिवस)

 5. सरसफाईकर्मी पदको अन्तीम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

 6. रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

 7. सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

 8. कोभिड -१९ विरुद्ध फाईजन Bivalent खोप लगाउने बारे सूचना ।

 9. त्रुटू सच्याईएको साथै दरखास्त फाराम स्वीकृत एवं अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना(पद सहायक कम्प्युटर अपरेटर)

 10. निः शुक्क सीपमुलक कम्प्युटर तालिम(Diploma in Software and Hardware Course)मा छनौट भएका नामावलीहरु

  , , ,

Pages